สมัครสมาชิก วารสารวิชชาราม

วารสารวิชชาราม ฉบับที่ ๑

วารสารวิชชาราม ฉบับแรกนี้ ขนาดรวม 180 หน้า ราคาจัดพิมพ์ประมาณ 150 บาท จึงคิดราคาเท่าทุน แต่จะส่งให้ฟรี(ขาดทุนคือกำไร) กำหนด 1 ปี ออกวารสาร 3 เล่ม จึงขอคิดราคาสมาชิก ปีละ 400 บาท (รวมค่าส่งในประเทศ)

ขอเชิญสมัครสมาชิก