เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” การแก้ปัญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ เราก็รู้ได้ว่า “อยาก” รู้สึกไม่สงบ รู้สึกดิ้นรนอยากได้มากิน จากนั้นก็จะคิดหาวิธีการดับความอยาก คือ ทำยังไงก็ได้ที่จะได้น้ำแข็งมากิน ความอยากจึงจะหายไป นี่คือการปฏิบัติง่าย ๆ ที่ใคร ๆ เขาก็ทำกันเพื่อดับความอยากกินน้ำแข็งและดับความอยากในทุก ๆ เรื่องแบบกิเลสของผู้มีอวิชชา  อาจารย์หมอเขียวได้กล่าวไว้ว่า เป็นการแก้ปัญหาอย่างนั้นคือ การแก้ปัญหาที่ไม่รู้จบ

Continue reading

วารสารวิชาการ วิชาราม ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ขนาดไฟด์ 13.4 mb จำนวน 180 หน้า วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม Read

Continue reading

งานวิจัยวิชชาราม Vijjaram Research

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของสถาบันวิชชารามได้โดยกรอกข้อมูล ในลิงก์แบบสอบถามด้านล่าง (อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบันวิชชาราม ) หัวข้องานวิจัย งานวิจัยที่ 1 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม งานวิจัยที่ 2 : เรื่อง วิบากร้าย (ผลร้าย) จากการรับประทานอาหารรสจัด หรืออาหารที่ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น งานวิจัยที่ 3 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลดความชิงชังรังเกียจในบุคคล

Continue reading