ถ้าคุณต้องการได้ความสุข ต้องการเป็นผู้ที่มี ความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ คุณจะต้องเป็นผู้ “ให้” เท่านั้น

“พระพุทธเจ้าตรัส” เรื่องญาติปริวัตตัง ไว้แต่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้มากนัก ท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะมาบวช หรือผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ ต้องญาติปริวัตตังให้ได้ ต้องตัดญาติให้ได้ ถ้าคุณตัดญาติไม่ได้ คุณก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้น ญาติปริวัตตัง หรือการตัดญาติ ไม่ได้หมายถึง การตัดขาดจากความเป็นญาติกัน หรือตัดขาดจากความเป็นพี่เป็นน้องผองเพื่อนกัน ไม่ใช่โกรธเกลียดญาติ ไม่ใช่ชิงชังญาติ ไม่ใช่ดูถูกญาติ ไม่ใช่ไม่ให้อภัยญาติ แต่การตัดญาติหรือญาติปริวัตตัง หมายถึง การตัดความผูกพันที่ทำให้เกิดความทุกข์

Continue reading

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” การแก้ปัญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ เราก็รู้ได้ว่า “อยาก” รู้สึกไม่สงบ รู้สึกดิ้นรนอยากได้มากิน จากนั้นก็จะคิดหาวิธีการดับความอยาก คือ ทำยังไงก็ได้ที่จะได้น้ำแข็งมากิน ความอยากจึงจะหายไป นี่คือการปฏิบัติง่าย ๆ ที่ใคร ๆ เขาก็ทำกันเพื่อดับความอยากกินน้ำแข็งและดับความอยากในทุก ๆ เรื่องแบบกิเลสของผู้มีอวิชชา  อาจารย์หมอเขียวได้กล่าวไว้ว่า เป็นการแก้ปัญหาอย่างนั้นคือ การแก้ปัญหาที่ไม่รู้จบ

Continue reading

วารสารวิชาการ วิชาราม ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ขนาดไฟด์ 13.4 mb จำนวน 180 หน้า วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม Read

Continue reading

งานวิจัยวิชชาราม Vijjaram Research

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของสถาบันวิชชารามได้โดยกรอกข้อมูล ในลิงก์แบบสอบถามด้านล่าง (อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบันวิชชาราม ) หัวข้องานวิจัย งานวิจัยที่ 1 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม งานวิจัยที่ 2 : เรื่อง วิบากร้าย (ผลร้าย) จากการรับประทานอาหารรสจัด หรืออาหารที่ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น งานวิจัยที่ 3 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลดความชิงชังรังเกียจในบุคคล

Continue reading