การบ้าน : สรุปค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ ” ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ ๔”

โจทย์ : สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรม จากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ ” ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ ๔” การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ google form  (กดลิงก์) ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล

Continue reading

การบ้าน : ปลูกถั่ว

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เล็งเห็นว่า เรายังไม่สามารถพึ่งตนในเรื่องถั่วไร้สารพิษได้ ยังต้องซื้อเขาเรื่อยมา จึงมีนโนบายให้นักศึกษาวิชชารามได้รวมพลังปลูกถั่วเพื่อการพึ่งตนเอง โดยเริ่มเรียนรู้จากการปลูกถั่วด้วยตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อเป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เกิดการปลูกถั่วไร้สารพิษให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โจทย์ : ปลูกถั่วอย่างน้อยคนละ 1 ต้น โดยเน้นไปทางถั่วให้โปรตีน

Continue reading

การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

โจทย์ : ทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) หรือกสิกรรมยั่งยืน คนละ 1 กอง หรือทำรวมกลุ่มกับเพื่อน สามารถศึกษาการทำเพอร์มาคัลเจอร์ได้ที่เพจ “จุลินทรีย์และpermaculture พลังศีล” และกลุ่ม “แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว” หรือศึกษาเพิ่มเติมได้เองโดยค้นหาจาก google โดยพิมพ์คำว่า เพอร์มาคัลเจอร์ หรือ permaculture

Continue reading

การบ้าน : การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ : แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดและลำดับโดยสังเขปดังนี้ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชื่อทางธรรม (ถ้ามี) อายุ อาชีพเดิม อาชีพปัจจุบัน จบการศึกษาจาก… เหตุผลที่มาเป็นจิตอาสา จำนวนปีที่เป็นจิตอาสา ความประทับใจในการเป็นจิตอาสาหรือข้อมูลอื่น ๆ

Continue reading

การบ้าน : อริยสัจ 4

การบ้านอริยสัจ 4 เริ่มต้นตั้งแต่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 22 รุ่น วิปัสสนา อุปาทานขันธ์ 5  ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ : อธิบาย

Continue reading

เก็บข้อมูล : ผลการใช้น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น

ผู้สนใจทุกท่านสามารถร่วมแบ่งปันผลการใช้น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็นได้โดยการส่งข้อความในแบบฟอร์มส่งข้อความด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะเปิดเผยอย่างเป็นสาธารณะในเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านสามารถใช้ชื่อย่อหรือนามปากกาได้ในกรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน

Continue reading

ขอแรงบุญ สำรวจผู้ที่เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ กับชีวิตที่เปลี่ยนไป

    เจริญธรรมค่ะ ทีมวิจัยวิชชาราม ขอแรงบุญพี่น้องที่ลดละเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามนี้จากที่อื่น ๆ ขอความกรุณาตอบตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ               งานวิจัยที่ 5 เรื่อง : การเลิกรับประทานเนื้อสัตว์กับชีวิตที่เปลี่ยนไป

Continue reading

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50 % ของผู้ป่วยทั้งหมด จากการสำรวจล่าสุดพบว่าอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ยลดลง จากเดิมผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย 30-40 ปีเท่านั้น การบริโภคเนื้อสัตว์เป็นประจำ จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณลำไส้ใหญ่ เต้านม ตับ และต่อมลูกหมาก ปัจจุบันมีสารอันตรายปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งอันตรายมาก

Continue reading

นักศึกษาวิชชาราม

สถาบันวิชชาราม มีนักศึกษาเฉพาะเครือข่ายในประเทศไทย รวมจำนวนประมาณ 341 คน เป็นนักศึกษาที่โอนเทียบมาจากการศึกษาหลักสูตร “แพทย์วิถีธรรม 7 ปี” รุ่นที่ 1-5 จำนวน 187 คน การศึกษาสถาบันวิชชาราม อำนวยการสอนโดยวิชชาธิบดี ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และในภาคปฏิบัติด้วยการร่วมทำกิจกรรมฐานงานต่าง

Continue reading

ศีลข้อที่ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค

  บทคัดย่อ อริยศีลมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธีในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ตนได้ทุกมิติ ข้อปฏิบัติศีลเบื้องต้น คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอื่น หรือสัตว์อื่น) หรือทำให้เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใด ๆ โดยเจตนา รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตตนเองหรือผู้อื่น ข้อปฏิบัติ

Continue reading