Category: บทความวิชาการ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ภายในเล่มวารสารวิชาการวิชชาราม

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง ; เย็นน้ำพุทธ บทคัดย่อ ภัยเงียบร้ายที่ค่อย ๆ คืบคลานมาฆ่าชีวิตของมนุษย์โดยไม่รู้ตัว ก็คืออาหารแสนอร่อยในแต่ละมื้อที่เรารับประทาน โดยเฉพาะอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ จากหลาย ๆ งานวิจัยที่มีสะท้อนให้เห็นว่า เนื้อสัตว์ มีผลต่อสุขภาพทางกาย ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการ เกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

Continue reading

ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค

ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค ( Unblemished moral principle cures diseases ) ใจเพชร กล้าจน1 ( Jaiphet Klajon1 ) 1 ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค), วท.ด.(กิตติมศักดิ์),  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

Continue reading