Category: รวบรวมข้อมูลวิจัย

สำหรับการเก็บข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพัฒนาฐานข้อมูลความรู้สถาบันวิชชาราม

เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

การวิจัยที่ 8 “คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน” อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม (งานวิจัยที่ 7 )ที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นคู่มือและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและวิธีตรวจสอบความเป็นพระโสดาบันในตน จึงขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือนี้ เพื่อร่วมกันเข็นกงล้อพระธรรมจักร สามารถกดตอบตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องพระโสดาบัน (ฉบับปรับปรุง) สำรวจผลจากการปฏิบัติจริงของท่าน(สภาวะ)

Continue reading

เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

การวิจัยที่ 7 “สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน” เจริญธรรมค่ะ ทีมวิชาการวิชชาราม ได้ออกแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้พี่น้องได้ตรวจสอบอริยคุณของตนเอง และวิเคราะห์วิจัยเพื่อเข็นกงล้อพระธรรมจักรร่วมกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ขอความกรุณาพี่น้องที่สะดวก สามารถตอบตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ *สิ้นสุดการเก็บข้อมูลชุดนี้ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบสอบถามชุดใหม่ในงานวิจัย (คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน) ระยะเวลาเก็บข้อมูลที่ผ่านมา 11

Continue reading

620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน จึงจะขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก เล่าประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลต่าง ๆ (แผลสด แผลเปื่อย แผลเบาหวาน) ค่ะโดยตอบข้อมูลดังนี้ค่ะ ชื่อ สกุล…. ชื่อเล่น….

Continue reading

เก็บข้อมูล : ผลการใช้น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น

ผู้สนใจทุกท่านสามารถร่วมแบ่งปันผลการใช้น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็นได้โดยการส่งข้อความในแบบฟอร์มส่งข้อความด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะเปิดเผยอย่างเป็นสาธารณะในเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านสามารถใช้ชื่อย่อหรือนามปากกาได้ในกรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน

Continue reading