Author: ดิน

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 3

วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 3

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ ขนาดไฟด์ 12 mb จำนวน 141 หน้า วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม Download

Continue reading

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง ; เย็นน้ำพุทธ บทคัดย่อ ภัยเงียบร้ายที่ค่อย ๆ คืบคลานมาฆ่าชีวิตของมนุษย์โดยไม่รู้ตัว ก็คืออาหารแสนอร่อยในแต่ละมื้อที่เรารับประทาน โดยเฉพาะอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ จากหลาย ๆ งานวิจัยที่มีสะท้อนให้เห็นว่า เนื้อสัตว์ มีผลต่อสุขภาพทางกาย ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการ เกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

Continue reading

ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค

ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค ( Unblemished moral principle cures diseases ) ใจเพชร กล้าจน1 ( Jaiphet Klajon1 ) 1 ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค), วท.ด.(กิตติมศักดิ์),  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

Continue reading

อาหารเป็นยา.. อาหารเป็นหนึ่งในโลก

อาหารรสจัดทุกชนิดทำลายเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกาย ผู้คนส่วนใหญ่ติดอาหารรสจัด และมีแนวโน้มส่งเสริมการหลงติดในรสอาหารที่จัดจ้านมากขึ้น ๆ ทุกวัน ๆ นับเป็นภัยจากราคะกามคุณอันน่าสะพรึงกลัวยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เพราะอาหารรสจัดทุกชนิด จะกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญสร้างพลังงานความร้อนในร่างกายอย่างล้นเกิน จนทำลายเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายของตัวเอง สะสมวันแล้ววันเล่า นานเข้าก็จะเกิดอาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ก็จะนิยมกินยาเพื่อกดระงับอาการหรือขับพิษจากออกจากร่างกาย โดยไม่ได้ใส่ใจหยุดการสะสมพิษเลย กลับหลงระเริงตั้งหน้าตั้งตาทุ่มโถมอวดเบ่งแข่งขันการสะสมพิษในร่างกายให้ มากขึ้น ๆ รอวันเจ็บป่วยทุกข์ทรมานในร่างกายอีกครั้ง แล้วก็ใช้วิธีการเดิมในการแก้ปัญหา

Continue reading

บททบทวนธรรม

บททบทวนธรรม อัพเดท ตามวารสารวิชชาการวิชชาราม ฉบับที่ ๒ บททบทวนธรรมเพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือวิบากกรรมเขา วิบากกรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้ หรือชาติหน้า หรือชาติอื่น ๆ

Continue reading

เพลง แด่เธอ… ผู้ถือคันธง

เพลง แด่เธอ… ผู้ถือคันธง คําร้อง-ทํานอง กลั่นแก้ว แสงภูดาว ดนตรี : โอ๋ ฆราวาส   เนื้อเพลง แด่เธอ…ผู้อาจหาญ อย่าสะทกสะท้านต่อเส้นทางสูงชัน กล้าแกร่งฝ่าแรงอาธรรม์ ขับเคลื่อนผลักดันสร้างสรรค์ทางไท ทางที่เท้าเธอย่ําเหยียบ มิราบเรียบมีสิ่งท้าทาย ต้องฝ่าด่านอันตราย เหนื่อยทั้งใจกาย

Continue reading

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหาแบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” ; ดินแสงธรรม กล้าจน เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” การแก้ปัญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ เราก็รู้ได้ว่า “อยาก” รู้สึกไม่สงบ รู้สึกดิ้นรนอยากได้มากิน จากนั้นก็จะคิดหาวิธีการดับความอยาก คือ ทำยังไงก็ได้ที่จะได้น้ำแข็งมากิน ความอยากจึงจะหายไป นี่คือการปฏิบัติง่าย ๆ ที่ใคร

Continue reading

เล่าสู่กันฟัง..”ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง”

เล่าสู่กันฟัง.. 12 เหตุผลที่ทำให้ “ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง” ; ภาคภูมิ ยอดปรีดา เรื่องเล่าสู่กันฟัง ใน คอลัมน์นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว โดยปกติคนที่ป่วย ไม่สบาย ถึงขั้นเป็นมะเร็ง ก็จะมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ กับสิ่งที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย ความกลัว กังวล

Continue reading

ญาติปริวัตตัง

ญาติปริวัตตัง ; ดินแสงธรรม กล้าจน “พระพุทธเจ้าตรัส” เรื่องญาติปริวัตตังไว้แต่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้มากนัก ท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะมาบวช หรือผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ ต้องญาติปริวัตตังให้ได้ ต้องตัดญาติให้ได้ ถ้าคุณตัดญาติไม่ได้ คุณก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้น ญาติปริวัตตัง หรือการตัดญาติ ไม่ได้หมายถึง การตัดขาดจากความเป็นญาติกัน หรือตัดขาดจากความเป็นพี่เป็นน้องผองเพื่อนกัน ไม่ใช่โกรธเกลียดญาติ ไม่ใช่ชิงชังญาติ ไม่ใช่ดูถูกญาติ

Continue reading

ผีเสื้อขยับปี รวมพลัง พวธ.

7-8 august 2018 กิจกรรมค่ายสุขภาพ  ณ บวร สันติอโศก จ.กรุงเทพฯ ; แสงอรุณ สังคมศิลป์ บรรยากาศค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวร สันติอโศก โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาสันติอโศก ที่จัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม

Continue reading