620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน จึงจะขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก เล่าประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลต่าง ๆ (แผลสด แผลเปื่อย แผลเบาหวาน) ค่ะโดยตอบข้อมูลดังนี้ค่ะ

  1. ชื่อ สกุล….
  2. ชื่อเล่น….
  3. อายุ….
  4. อาชีพ…..
  5. การศึกษา…..
  6. สถานภาพ….
  7. ประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลสด แผลเปื่อย และแผลเบาหวาน…………………………….
  8. ก่อนใช้มีอาการในระดับเท่าไหร่…………….(0-10)
  9. หลังใช้มีอาการในระดับเท่าไหร่……………..(0-10)
   หมายเหตุ :
   0 หมายถึง อาการน้อยที่สุด หรือหาย
   10 หมายถึง อาการมากที่สุด หรือแย่ที่สุด
  10. ใช้อย่างไร…………………………………………………..
  11. ระยะเวลาเท่าไหร่………………………………………..
  12. ขอความกรุณาตอบในโพสต์นี้ หรือในไลน์ดินแสงธรรม กล้าจน (ไอดีไลน์ : 0959359358) หรืออีเมล์ : momonut36@gmail.com แล้วแต่สะดวกค่ะ

หมายเหตุ : งานนี้เป็นงานด่วนมาก พี่น้องกาฬสินธ์ุกำลังถูกนักวิชาการถามหาเปเปอร์ค่ะ
อนุโมทนาบุญค่ะ
ทีมวิชาการวิชชาราม

116total visits,1visits today