งานวิจัยวิชชาราม Vijjaram Research

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของสถาบันวิชชารามได้โดยกรอกข้อมูล ในลิงก์แบบสอบถามด้านล่าง (อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบันวิชชาราม )

หัวข้องานวิจัย

 งานวิจัยที่ 1 "การรับประทานอาหารปรับสมดุล"
งานวิจัยที่ 1 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

งานวิจัยที่ 2 "วิบากร้าย"
งานวิจัยที่ 2 : เรื่อง วิบากร้าย (ผลร้าย) จากการรับประทานอาหารรสจัด หรืออาหารที่ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น

งานวิจัยที่ 3 "ชิงชังรังเกียจ"
งานวิจัยที่ 3 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลดความชิงชังรังเกียจในบุคคล

งานวิจัยที่ 4 (25 มิถุนายน 2561) : เรื่องปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้ย่านางสดต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป

สถาบันวิชชารามขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลวิจัย หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาอ่านหน้าติดต่อสอบถาม และสถาบันวิชชารามยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่กำลังจัดทำขึ้นในอนาคต (สามารถดูได้ในหน้า งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)